Separering af jord, store sten og kartofler hos: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland