Separering af sten, halm og kartofler hos: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland