Påfyldning af kartofler i påslaget: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland