CE Mærkning / Dokumentation

Sloth Teknik er leverandør af komplet teknisk dokumentation med CE-mærkning.

Dette udføres i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF, med ændringerne: 2009/127/EF og AT gældende regler for de enkelte områder.

Vi udfører CE mærkning af nye samt eksisterende maskiner, med dertil hørende risikovurdering, teknisk dossier og godkendelser. 

Eksempler:

Udklip 1.JPG

Løfteåg for stor sække. Beregnet for kørende materiel

Arla.JPG

Komplette produktions anlæg