Sloth Teknik udfører Projektledelse af mindre og større automatiserings projekter, nationalt som internationalt.

En projektledelses forløb kunne omfatte:

 1. Layout detaljer og afgrænsning
 2. Opfølgning og kontrol af produktion
 3. Tidsplaner og leverance afgrænsning
 4. Tilretning af layout og bygningslayout
 5. Hjælp med forespørgsler og kontrakter
 6. Koordinering af eksterne leverandører
 7. Koordinere test af anlæg og konstrutioner 
 8. Koordinere pakning og forsendelse
 9. Site manager  i hele montageperioden
 10. Sørge for evt. Hoteller og Flybilletter
 11. Koordinere tørtest, afprøvning.
 12. Sikre at leverandører overholder tidsplan og specifikationer
 13. Samling af anlægsdokumentation og sikre at dette opfylder gældende lovkrav
 14. CE mærkning af det færdige anlæg
 15. Koordinere opstart af anlæg
 16. Koordinere TOC i samarbejde med Kunden
 17. Oplære operatører, vedligeholdsafdeling og superbrugere